volejte nám +420 373 723 248

ImgImg Img

Magnetoterapie:

Moderní terapie s prokázanými analgetickými, protizánětlivými a biostimulačními (léčbu urychlujícími) účinky. Pro tento druh léčby používáme velmi moderní přístroje řady BTL.

O magnetoterapii více
Z historie magnetoterapie
Charakteristika magnetoterapie
Naše zařízení


Z historie magnetoterapie

Léčba magnetem byla známa již před staletími. Vlastní název magnet byl odvozen od řeckého města Magnézia, kde se magnetická hornina - oxid železito-železitý v syrovém stavu těžil. Existují nedoložené pověsti, že Číňané znali a používali magnet již 4500 let před Kristem. Magnetický prášek byl v historii používán k léčebným účelům, např. byl podáván v podobě tablet ústy, v klysmatu, obkladech, přidával se do nápojů "věčného mládí" apod. Zvlášť účinné byly obklady s magnetickým práškem k hojení ran či poúrazových stavů, dále při bolestech v kloubech či páteři a otocích kloubů po zhmoždění. Z historie je také známo, že již staří římští císařové (např. Claudius) si léčili dnu - koupelí plnou "elektrických ryb". Dnes již víme, že touto rybou byl mořský rejnok, který při dotyku dával elektrické výboje a vytvářel elektromagnetické pole. Léčebné účinky nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole (NPMP) Biologické změny ve tkáních vznikající působením nízkofrekvenčního pulzního magnetického pole je možno kladně využít u celé řady zdravotních potíží. Účinky je možno shrnout do šesti základních léčebných skupin a efektů:
 • protibolestivý (analgetický)
 • myorelaxační (uvolňující spazmy)
 • protiotokový (protiedémový)
 • vasodilatační (rozšiřující krevní řečiště)
 • detoxikační (odbourávání škodlivin) a urychlující látkovou výměnu
 • hojivý a regenerační, protizánětlivý, protirevmatický

Stručný popis jednotlivých efektů

Protibolestivý (analgetický) efekt – NPMP díky indukci podmiňuje vznik proudu v nervových vláknech, které působí blokování průchodu bolestivých počitků z místa bolesti přes míchu do mozkových center, a v důsledku tohoto a některých dalších mechanizmů (zvýšenou tvorbou endorfinů, potlačením zánětu a otoku, myorelaxací) dochází k potlačení bolesti. Zvýšené vyplavování endorfinů a regulace přesunu kalciových iontů přes buněčnou membránu se taktéž podílí na vasodilataci, analgetickém efektu a zklidnění. Po aplikaci NPMP byla prokázána zvýšená aktivita laktát-dehydrogenázy v exponovaném svalstvu. (podmiňuje odbourávání kyseliny mléčné, která provokuje nervové receptory a způsobuje bolest). Zvlášť dobré protibolestivé působení prokázaly přístroje Biomag® u bolestivých radikulárních (kořenových) a pseudoradikulárních syndromů (ischias, útlaky nervů z různých příčin). Protibolestivý efekt je základním účinkem, pro který je magnetoterapie u většiny osob používána. Široké využití je u celé řady degenerativních onemocnění pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů.

Magnetoterapie - magnetické pole zemské

Magnetické pole Planeta Země má ojedinělé magnetické vlastnosti, optimální pro rozvoj a existenci života. Je prokázáno, že živý organizmus produkuje velmi slabé elektromagnetické pole (měřitelné složitými přístroji), které neustále reaguje s magnetickým polem zemským. Z fyzikálních důvodů musí mít tyto interakce odezvu na úrovni atomární, buněčné, celých buněčných struktur i na úrovni celého organizmu. Jde jistě o působení slabá, ale prakticky stálá, bez časového omezení. Protože však nemáme odpovídající specifické receptory, jakým je např. sluchový orgán pro zvukové vlny, tak si existenci magnetického pole (jeho působení) přímo neuvědomujeme. Zemský magnetizumus má hodnotu přibližně 0,047 mT. Kolísání a cyklické výkyvy magnetické čin-nosti určují cykly biologické (denní, měsíční, roční…). Zjednodušeně můžeme shrnout pět známých oblastí zachování života, které jsou magnetizmem podmíněné:

 • řád a mechanizmus elektrochemických operací na úrovni nejmenších částic živé hmoty
 • ochrana před různorodým kosmickým zářením, které by jinak život zničilo,
 • zemská přitažlivost,
 • časové cykly,
 • orientace v prostoru podmíněná magnetickým polem Země.