volejte nám +420 373 723 248

ImgImg Img

Magnetoterapie:

Moderní terapie s prokázanými analgetickými, protizánětlivými a biostimulačními (léčbu urychlujícími) účinky. Pro tento druh léčby používáme velmi moderní přístroje řady BTL.

O magnetoterapii více
Z historie magnetoterapie
Charakteristika magnetoterapie
Naše zařízení


Charakteristika magnetoterapie

Regenerační a léčivé účinky této léčby jsou známy již více než 30 let. Úroveň současných poznatků umožňuje účinně využívat této léčby v nejrůznějších oblastech medicíny. Tato léčba pozitivně ovlivňuje biochemické a biofyzikální děje v buňkách a optimalizuje průchodnost buněčných membrán. Výsledkem tohoto procesu je zvýšené zásobování buněk kyslíkem a ostatními důležitými látkami, čímž se zlepšuje proces látkové výměny. Díky tomuto mechanizmu působením na lidský organizmus je nízkofrekvenční pulsní magnetoterapie účinným nástrojem v léčbě širokého spektra chorob a bolestivých stavů.

Nízkofrekvenční magnetoterapeutické přístroje vytvářejí specifické nízkofrekvenční pulsní magnetické pole, které má na člověka přímé regenerační účinky a tím harmonizuje fyzickou a psychickou kondici.

Magnetoterapie je na rozdíl od používání léků nenávyková, bezpečná a velice účinná fyzikální léčebná metoda, která slouží ke zmírňování následků chorob, bolestí, ale i k jejich předcházení.

Magnetické pole a organismus : Výjimečné podmínky, které se na Zemi utvářely od jejího vzniku, umožnily nakonec zrození života. Jednou z nich je unikátní planetární magnetické pole, které chrání vše živé před nebezpečnými složkami kosmického a slunečního záření. Nejznámější a také asi nejkrásnější ukázkou této ochrany je polární záře, viditelná v blízkosti severního magnetického pólu.

Magnetické pole Země má dipólový charakter a zhruba jednou za 700 000 let dochází k jeho přepólování. Během této výměny klesne intenzita a tím i ochranná funkce magnetického pole na minimum. Je jisté, že se nacházíme těsně před touto periodou, neboť naposledy došlo k tomuto jevu před asi 780 000 lety. Intenzita magnetického pole Země poklesla za posledních 500 let o 50% a nadále klesá. V současné době jeho hodnota činí asi 0,047 mT ( miliTesla ), což odpovídá ve starších jednotkách 0,47G ( Gauss ).

Každý organismus je na buněčné úrovní dokonalou souhrou fyzikálně chemických dějů, ovlivňovaných přítomností planetárního magnetického pole. Přestože jej neumíme vnímat, bez jeho existence by živý organismus nebyl schopen zajistit správné fungování buněčných biochemických dějů. V přítomnosti magnetického pole specifických biotropních parametrů dochází ke zintenzivnění látkové výměny a tím i k celkovému zvýšení metabolické aktivity buněk. Můžeme tedy říci, že jednou z podmínek existence života na Zemi je její magnetické pole.

charakteristika magnetických polí : Při průchodu elektrického proudu vodičem ( cívkou ) vzniká v jeho okolí magnetické pole. Při umístění živé tkáně do tohoto pole, vzniká v tkáni slabé elektromagnetické napětí a proudy, které pak mění vlastnosti částic živé hmoty.

Magnetické pole se dělí na statické = nemění se polarita ani intenzita, střídavé = periodické střídání polarity a PMP - Pulsní Magnetické Pole = mění svou polaritu v pulsech specifických tvarů a frekvencí. Toto pole se jeví jako nejvhodnější pro terapeutické účely.

Aby mělo PMP požadované účinky, musí mít určitou indukci ( pro bezpečné použití bez nutnosti lékařského dohledu do 20 mT ), frekvenci ( nízkofrekvenční magnetoterapie od 0 do 100 Hz ), gradient, délku a tvar pulsů. Takováto NPMP ( Nízkofrekvenční PMP ) nemá vedlejší účinky a je možné jej v příslušných indikacích bez obav využívat.